Vi vill sträva efter att ha en positiv inverkan på både människor och miljö. Därför väljer vi att jobba med leverantörer som framställer kläder på ett ekologiskt sätt, i fabriker som jobbar med schysta arbetsvillkor”

Utdrag från Naturskyddsföreningens hemsida:

”Det bästa du kan göra för miljön är att köpa färre kläder, köpa second hand och att vårda dem du redan har. Vid köp av nya kläder kan du välja miljömärkt bomull. Miljömärkt bomull uppfyller krav både för odlingen och dessutom för efterföljande tillverkningssteg när materialen färgas, bereds och görs till kläder och hemtextil.  Förutom miljö- och hälsoaspekter ingår oftast även sociala krav, såsom minimilöner och förbud mot barnarbete. Hur stor mängd som måste vara ekologisk skiljer från märkning till märkning. Håll utkik efter Bra Miljöval, GOTS, Svanen eller EU-blomman.”

Bomullen i våra plagg är är ekologisk och fabriken som tillverkar kläderna är certifierade enligt GOTS. Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil. Märkningen står för bra beredning och bra råvara! GOTS finns till för att underlätta för dig som konsument – att välja kläder och textilier märkta med GOTS innebär att välja produkter där ett miljömässigt- och socialt ansvar tagits genom hela kedjan från odling till färdig produkt. Alla kemikaliska insatsmedel och färgämnen som används under produktionen uppfyller miljömässiga och toxikologiska kriterier. Endast textilprodukter innehållande minst 70 % organiska fibrer kan certifieras enligt GOTS.

Bomullsodlarna vi jobbar med varvar sina odlingar med livsmedelsgrödor som ger bönderna varierande inkomster och samtidigt förbättrar livsmedelsförsörjningen inom det lokala samhället. Detta skapar också en bördigare jord och bättre skördar.

Trycken på alla våra kläder trycks på ett grönt tryckeri i Norrland som använder sig av giftfria tryck utan ftalater.

Forskare världen över har länge undersökt ftalater och dom misstänkta samband man sett mellan dessa så kallade hormonstörande ämnen och olika mänskliga sjukdomar och problem. Allt mer pekar mot att ftalaterna påverkar oss negativt, trots kemikalieindustrins försök att bevisa motsatsen. Idag har vissa ftalater förbjudits i leksaker för barn.
Ftalater finns framförallt i pvc-plast, dvs i oerhört mycket av vad vi omges av dagligen. Dessa mjukgörare finns även i nagellack, parfym, medicinsk utrustning, golvmaterial, mattor och mycket annat. Vi får i oss kemikalierna eftersom ftalater läcker ut ur plaster. Det gör att vi dagligen exponeras för ftalater. Vi får i oss dom via mat och dryck, genom hudkontakt och inandning. Hur stora mängder ftalater vi utsätts för kan man mäta genom bland annat urinprov.

Du kan läsa mer on ftalater här: https://ki.se/imm/ftalater