Förutom att kunna erbjuda kläder framställda på ett ekologiskt sätt har vi valt att handla från fabriker som arbetar med schysta arbetsvillkor.

Vi jobbar endast med oberoende kontrollerade kläder med kända certifikat. De handlar t.ex. om levnadslön istället för minimumlön, fria fackföreningar, försäkringar och arbetstrygghet. Om ditt barn är sjukt och måste stanna hemma så ska du ha rätt till VAB. Arbetsplatserna ska tydligt jobba med jämställdhet och säkerhet för alla anställda.

Fair Wear Foundation (FWF) är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra arbetsförhållandena inom textilindustrin världen över. FWF är ett flerpartsinitiativ där företag, fack och organisationer gått samman för att gemensamt hitta hållbara lösningar. Ett flerpartsinitiativ är menat som ett verktyg och forum för att styrka respektive medlemsföretags etikarbete. De företag som är anslutna till FWF ställer sig bakom organisationens uppförandekod och accepterar därmed att FWF får kontrollera förhållandena i deras fabriker. Ett företag som är medlem i FWF visar att de bryr sig och tar ansvar.